วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

สวัสดีเพื่อนๆ การประถมศึกษา คบ.2 หมู่ที่1 /2557 ทุกคน
วันนี้เราได้เรียนรู้จักหน้าที่พื้นฐานของโปรแกรม microsoft excel นำเสนอโดยเพื่อนๆ กลุ่มที่1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น